Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisia hoitoja käytetään muun fysioterapian tukena esim. kivun hoidossa.