Lantionpohja-terapia

Kontinenssifysioterapia eli lantiopohjaterapia tarkoittaa lantiopohjalihasten toimintahäiriöistä johtuvien ongelmien hoitamista ja ennaltaehkäisyä fysioterapeuttisin keinoin.

Toimintahäiriöitä voivat olla virtsan- tai ulosteen pidätyskyvyn heikentyminen, laskeumat ja lantiopohjan kiputilat (esim. vaginismi). Lisäksi lantiopohjalihasten harjoittelu vaikuttaa positiivisesti seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat riippuvaiset lantiopohjalihasten kunnosta.

Ennaltaehkäisy ja ajoissa hoitoon hakeutuminen on tärkeää, myös nuorilla naisilla voi olla lantiopohjalihasten heikentymisestä johtuvaa virtsankarkailua.

Hoitoon hakeudutaan yleensä lääkärin lähetteellä ja hoito kuuluu Kelan korvauksen piiriin. Pelkkään lihasvoiman testaukseen tai ohjeita saamaan voi hakeutua myös ilman lähetettä. Terapiaa voidaan antaa sekä naisille että miehille ikään katsomatta.

Hoidossa koulutettu fysioterapeutti testaa lantiopohjalihasten kunnon NeuroTrac-biopalautelaitteella, jonka perusteella asiakas saa yksilölliset harjoittelu-ja jatkohoito-ohjeet. Harjoittelun tukena voidaan käyttää sähköterapiaa stimuloimaan heikentyneitä lihaksia (ponnistusinkontinenssi) tai rauhoittamaan rakon toimintaa (pakkoinkontinenssi).