Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

#

Kelan rahoittama vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus uudistui 1.1.2016. Sen uusi nimi on vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kunnon Syke tarjoaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille muun muassa seuraavia palveluita:

  • fysioterapia
  • allasterapia
  • liikunta- ja harrastuskokeilu
  • verkostoyhteistyö
  • yhteistyö muiden arjen toimijoiden kanssa päiväkodissa, koulussa, työpaikalla ja asumispalveluissa

Asiakasperheen hyvinvointi avainasemassa

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja osallistumista omaan elämäänsä. Samalla edistetään koko asiakasperheen hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Kuntoutusprosessi toteutetaan yhteistyössä lääkärien, toiminta- ja puheterapeuttien ja muiden hoitavien tahojen kanssa.

Asiakkaan toimintakykyä edistetään ja liikkumisvalmiuksia tuetaan erilaisin fysioterapian menetelmin. Etenkin allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto. Vesi kannattelee kehon painoa, jolloin asiakas pystyy tekemään altaassa liikkeitä, jotka eivät maalla onnistu.

Kuntoutuksen teho mitataan parhaiten käytännön saavutusten kautta. Parhaita hetkiä kuntoutustaipaleella ovat ne, kun asiakas pitkän työn tuloksena oppii jonkin elämää mullistavan taidon. Kun asiakas oppii uudelleen kävelemään tai pystyy luopumaan aiemmin käyttämästään apuvälineestä, ovat ne sykähdyttäviä hetkiä kokeneellekin kuntouttajalle.

Harrastuskokeilusta elämyksiä elämään

Kelan maksusitoumusasiakkaalle on tarjolla myös liikunta- ja harrastuskokeilu. Kokeilun tavoitteena on löytää asiakkaalle uusi elämänhallintaa tukeva harrastus, jota asiakas voi kokeilun jälkeen jatkaa itsenäisesti.

Kunnon Sykkeen väki auttaa asiakasta löytämään innostavaa ja mielekästä tekemistä arkeen. Uusi harrastus voi löytyä vaikkapa laskettelurinteestä tai luontopolulta.

Lisätietoa

Kelan etuuksista, kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista www.kela.fi

Kelan palvelunumerot www.kela.fi/palvelunumerot

Kelan toimistojen osoitteet www.kela.fi/yhteystiedot