Kuntoutus

#

Kuntoutusta tarvitaan, kun jokin sairaus tai vamma rajoittaa toimintakykyä.

Tyypillisiä kuntoutusta vaativia vammoja ja tiloja ovat muun muassa:

 • aivohalvaus
 • luunmurtumat
 • työperäiset rasitusvammat (esim. hiirikäsi)
 • urheiluvammat
 • leikkauksen jälkitila

Osaavilla fysioterapeuteillamme on laaja menetelmien työkalupakki, josta löytyvät sopivat välineet kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Käytössämme on kuntoutuksen ja kivunhoidon menetelmistä muun muassa:

 • kinesio- ja urheiluteippaus
 • painokevennetty kävely
 • kipu- ja sähköärsytyshoito
 • lämpöhoito ja kylmähoito
 • ultraäänihoito
 • MDT-menetelmä McKenzie
 • lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT)
 • nivelmobilisaatio

Tavoitteena kivunlievitys ja toimintakyvyn palautus

Kuntoutuksessa pyritään sekä hoitamaan kipua että palauttamaan oireilevan kohdan toimintakyky mahdollisimman hyväksi. Menetelmistämme valitsemme kullekin asiakkaalle toimivimmat keinot kivunhoitoon. Kun akuutti kipu on saatu aisoihin, sujuvat kuntoutusharjoitteetkin paremmin.

Kuntoutuksen lopullisena tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua. Usein vamma on helposti hoidettavissa, ja asiakas pääsee nopeasti kiinni normaalielämään. Rasitusvammojen kohdalla tärkeää on myös ohjata asiakasta kohti parempia asentotottumuksia. Näin ennaltaehkäistään vamman uusiutumista.

Pitkäaikaisen kuntoutujan henkinen tuki

Toisinaan vamma tai sairaus on pitkäaikainen, jolloin kuntoutuksella on erityisen tärkeä rooli motivaation löytämisessä ja antoisan arjen ylläpidossa. Meille on tärkeää voida kulkea asiakkaan rinnalla hankalienkin haasteiden läpi. Haluamme vaalia ajatusta, että vaikeankin toimintarajoitteen kanssa voi elää hyvää elämää.