NDT, Bobath

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.

NDT, Bobath -terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy, ja toimintakyky edistyy.

NDT, Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta. Tämä ei ole mahdollista, jos yksilö käyttää harvoja asentoja ja liikkuu yksipuolisesti, tai liikkeet ovat yksipuolisia, tai liikkeen säätely on vaikeaa. Yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, ja näin ihmisen mukautuminen liikutteluun ja kyky itse liikkua helpottuvat.

Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Lähde: www.ndt-yhdistys.fi