Painokevennetty kävely

Kävelysimulaattori on turvallinen ja tehokas tapa mallintaa kävelyn liikeratoja ja edistää kävelyn hallintaa. Simulaattorissa asiakas on kiinnitetty painoa keventäviin valjaisiin. Painokevennyksen määrää, askelpituutta ja -nopeutta voidaan vaihdella potilaan vamman ja kävelemisen kehittymisen mukaan. Vaikutus perustuu simulaattorin ohjaamaan oikeaan kävelymalliin, joka viestittää aivoihin tunteen kävelyssä tapahtuvista painonsiirroista ja nivelten liikeradoista.

KUVA TÄHÄN